Zrobiłeś przelew na nieprawidłowe konto? Sprawdź co możesz zrobić aby odzyskać.

Zrobiłeś przelew na nieprawidłowe konto? Sprawdź co możesz zrobić aby odzyskać.

2 maja, 2020 0 przez Doradca Finasowy

Zrobiłeś przelew na nie te konto? Sprawdź co możesz zrobić aby odzyskać. Odzyskanie pieniędzy przelanych na niewłaściwe konto będzie lepsze. W dniu 27 kwietnia 2018 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o o pomocach płatniczych, której zadaniem jest ułatwienie klientom odzyskania pieniędzy. Jak odzyskać pieniądze wg nowych przepisów?

Zrobiłeś przelew na nie te konto? Sprawdź co możesz zrobić aby odzyskać.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocach płatniczych. Dzięki zmianie znikną kłopoty z odzyskaniem pieniędzy, które klient omyłkowo przelał na niewłaściwe konto. Projekt stanął w rezultacie współpracy Prezydenta RP i Rzecznika Finansowego, z poparciem pozostałych członków Zespołu Analiz Systemowych.

Zobacz również:

Co sprawić jeśli bank odrzucił reklamację?
– Nowe przepisy przyjęte stały w Urzędzie jednomyślnie, co oznacza o tym, że to inicjatywa ponad planami i niezwykle potrzebna społeczeństwu – mówił Prezydent Andrzej Duda, w trakcie uroczystości podpisania ustawy w dniu 27 kwietnia 2018 r.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów, w Senacie za przyjęciem ustawy głosowali wszyscy Senatorowie – 79, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Nowe ustawy zaczną funkcjonować w czasie 3 miesięcy po pracy ustawy w Dzienniku Ustaw.

Zrobiłeś przelew na złe konto? Sprawdź co zrobić.

Zrobiłeś przelew na złe konto? Sprawdź co zrobić.

Pomyłka może zdarzyć się każdemu
– Z efektów do nas wpływających wynikało, że omyłkowy przelew na niewłaściwe konto, był źródłem dużych problemów. W skrajnych przypadkach klienci tracili w współczesny rozwiązanie pieniądze, ponieważ nie było procesu zmuszającego słuchacza do obrotu środków. Dzięki tej kolei w grup przypadków otrzymamy je nawet w ciągu kilku dni – mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

W pracy pomyłka we określeniu numeru konta może przydarzyć się każdemu. Do Rzecznika skarżyły się osoby, które wpisały cały numer konta innego użytkowniku (o co szczególnie łatwo przy dużych przelewach realizowanych przez przedsiębiorców), pomyliły się przy wpisywaniu numeru konta czy nawet wykonały przelew na konto podane np. w środkach informacyjnych. Do ostatniej chwili, nie było wyraźnej i ciągłej procedury odzyskiwania takich sposobów. Dodatkowo tajemnica bankowa nie pozwalała ujawniać danych klientowi, co uniemożliwiało złożenie pozwu w stosunku.

Jak odzyskać pieniądze?

Po zmianach klient, który zorientuje się, że omyłkowo wykonał przelew na krótkie konto będzie wyrażałeś swój bank czy SKOK o tym fakcie. Tenże będzie traktował 3 dni na poinformowanie konsumencie o braku i konwencjach braku zwrotu sposobów w czasie 30 dni.

– Zwrot środków będzie wprowadzany na indywidualny rachunek techniczny, co umożliwia pełną anonimowość odbiorcy omyłkowego przelewu. Po otrzymaniu środków, dostawca w czasie 1 dnia codziennego będzie oddawał je na konto klienta. Gdy w sprzedaż zaangażowanych istniałoby dwóch dostawców termin wydłuży się do kilku dni roboczych – wyjaśnia Bartosz Wyżykowski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.

Jeśli odbiorca omyłkowego przelewu nie zwróci pieniędzy dobrowolnie w czasie 30 dni, bank czy Krok będzie przymuszony do przekazania płatnikowi danych kliencie.

– Da to dobre dochodzenie chcenia na trasie sądowej. Podstawę prawną stanowić będą przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Sąd oceni zaś, czy chcenie płatnika jest korzystne – mówi Bartosz Wyżykowski.

W pracy znaczy to, że klient omyłkowego przelewu, który nie zwróci omyłkowo otrzymanych kwot będzie zmuszony do ostatniego wyrokiem sądu i poniesie dodatkowo wydatki związane z biegiem.

Rola Zespołu Analiz Systemowych
Powodem do stworzenia proponowanych kolei były przedmioty proponowane przez użytkowników do Rzecznika Finansowego. Stały one przez Rzecznika zasygnalizowane w ramach akcji Zespołu Analiz Systemowych. Zespół został stworzony przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP w charakterze formułowania propozycji zmian obowiązujących regulacji prawnych w oparciu o potrzeby obywateli, jakie były materiałem rozpoznania przez Biuro Interwencyjnej Poradzie Prawnej Kancelarii Prezydenta RP lub wezwanych do wymiany w ramach Zespołu: Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Cywilnych oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Artykuł powstał dzięki serwisowi pożyczki na zasiłki