Lombard Czaplinek

Lombard Czaplinek

13 lutego, 2019 0 przez Doradca Finasowy

Przedsiębiorca zamierzający otworzyć lombard musi mieć odpowiednim kapitałem oraz zapleczem finansowym, dzięki jakim będzie w stanie przekazywać środki pieniężne kobietom w potrzebie, jakie będą chciały takowe środki kupić w zamian za danie rzeczy ruchomej pod zastaw.

Lombard Barlinek

Ogólna charakterystyka działalności

Lombard jest pracą poruszającą się udzielaniem pożyczek gotówkowych pod zastaw. Ciekawostką jest pochodzenie nazwy „lombard”, która pojawiła się w średniowieczu w zachodniej Europie dzięki włoskim bankierom.

Lombard online

Lombard online

Na jakiej zasadzie lombard udziela pożyczki i komu?

Pożyczkę w lombardzie może zarobić każdy, nawet osoba, która nie posiada zdolności kredytowej w banku, jest dłużnikiem, a nawet jest potrzebę komorniczą i negatywną przeszłość kredytową BIK. Pożyczka oferowana jest pod zastaw jakiejś ruchomości (widać to być samochód, sprzęt RTV i AGD, biżuteria, akcesoria, zegarki ect.) lub papierów wartościowych.

Umowa zawarta z lombardem jest faktem budującym się na przepisach zawartych w Przepisie cywilnym, określającym zawieranie zgód na dowolnej zasadzie. Umowa obecna jest cała do umów pożyczkowych z obecną zawsze różnicą, że zwrot takiej zaległości jest ubezpieczony zastawem. Każda umowa lombardowa zdana jest z dwóch strony:

– pierwsza faza zgody z lombardem zawiera warunki przyznawanej pożyczki, kwotę wraz spośród jej oprocentowaniem oraz okres spłaty pożyczki,
– druga stronę lombardowej umowy określa sposób, w który dana pożyczka jest zabezpieczona (lub w ostatniej dziedzin wypowiada się opis „rzeczy ruchomej”, która tworzy pod zastaw w lombardzie upoważniając tym jedynym właściciela lombardu udzielającego pożyczkę do potencjalnej sprzedaży materiału w sprawy kiedy wierzytelność nie zostanie podana we wcześniej ustalonym terminie).

lombard w warszawie

lombard w warszawie

W przypadku konieczności sprzedaży zastawionego przedmiotu, wierzyciel z uzyskanej kwoty w liczbie kolejności zaspokaja spłatę umowy, natomiast kwotę uzyskaną ponad dług (tzw. nadwyżkę) powinien zwrócić drugiej stronie umowy, czyli właścicielowi oddającemu przedmiot pod zastaw. Ważną myślą jest fakt, iż pierwotny właściciel przedmiotu zawierając transakcję z właścicielem lombardu, panuje na tego prawa do sprzedaży tej kwestii.

Przedsiębiorca zamierzający otworzyć lombard musi mieć odpowiednim kapitałem oraz zapleczem finansowym, dzięki jakim będzie w stanie przekazywać środki pieniężne kobietom w potrzebie, jakie będą chciały takowe środki kupić w zamian za danie rzeczy ruchomej pod zastaw. Inną istotną myślą jest ubezpieczenie kanału zbytu przedmiotów czerpiących z przeterminowanych umów pożyczkowych. Prowadzenie lombardu on-line jest zakazane ze względu na fizycznie wymienny charakter działalności (pozostawienie punktu w zamian za środki pieniężne).

Praktyka pokazuje, że lombardy chętniej czerpią z propozycji zawarcia, z konsumentem, umowy opartej na sprzedaży rzeczy. Polega to na ostatnim, że dziewczyna chcąca pożyczyć jakąś kwotę w zamian za sprawa ruchomą, przenosi własność do ostatniej sytuacji bezpośrednio na właściciela lombardu. W takiej umowie, możliwość odzyskania przedmiotu zastawionego jest po odejściu z normy a po cenie tzw. odstępnego.

WAŻNE

Od dnia 11.04.2016 lombardy udzielające pożyczek w perspektyw kredytu konsumenckiego (czyli również udzielenie pożyczki pod zastaw oraz zawarcie umowy pożyczki pod zastaw) są uważane za czynności będące firmami pożyczkowymi. Odnosi się spośród tym potrzeba prowadzenia roli w całości prawnej odpowiadającej przepisom – czy dana praca winna stanowić firmą akcyjną istniej i firmą z małą odpowiedzialnością posiadającą minimalny kapitał zakładowy nie niższy niż 200 000 złotych.

Ważne jest wówczas, iż umowa kupna/ sprzedaży z uprawnieniem do odkupu, w świetle samej ustawy o kredytach konsumenckich, nie jest umową pożyczki i dlatego wymienione powyżej powody jej nie dotyczą.

Które powinien spełnić warunki zakładając lombard?

Polskie przepisy nie regulują w nietypowy i cały sposób wszystkich kwestii powiązanych z zachowaniem lombardu. Przy zakładaniu takiej pracy odnosi się jedynie ogólne przepisy zawarte w Przepisie cywilnym, które wiążą się z siedzibami pożyczkowymi. W klubie spośród obecnym, zakładając lombard nie ma potrzeby pozyskiwania jakichś zezwoleń, koncesji, czy chociażby wpisów do wszelkich rejestrów. Potrzebne będzie wyłącznie zarejestrowanie działalności finansowej lub jak daleko wspomniano założenie spółki z małą odpowiedzialnością/ akcyjnej, w sukcesu gdyby będą podpisywane umowy pod zastaw/ umowy pożyczki.

Lokalizacja

Każdy biznes wymaga odpowiedniej lokalizacji, a w szczególności lombard. Warto pochylić się nad tą ideą i znacznie dołączyć do rzeczy. Ciepłe i duże dzielnice nie będą tu dobrym wyborem, bardziej udane mogą zaprezentować się dzielnice kumulujące duże skupiska pracowników uważających złe lub złe dochody. Wybór lokalu nie jest naznaczony specjalnymi kryteriami odgórnie, dlatego przyszły przedsiębiorca stanowi w ostatniej sprawy wolną rękę. Należy pamiętać jedynie o dobrym zabezpieczeniu miejsca prowadzenia kampanii ze względu na podwyższone ryzyko kradzieży. Przy zatrudnianiu pracowników też nie potrzebujemy żadnych nadzwyczajnych uprawnień. Dobrze jednak, aby osoba zatrudniana posiadała gruntowną informację połączoną z rzeczoznawstwem, wyceną rzeczy ruchomych będących zastawem oraz posiadała smykałkę kupiecką.

Rejestrując działalność dbaj o PKD

Głównym numerem PKD dla lombardu jest numer 64.92.Z (Inne formy udzielania kredytów).

„Podklasa ta stanowi praca połączoną z usługami finansowymi dotyczącymi przede każdym udzielania kredytów przez instytucjenie objęte pośrednictwem pieniężnym, tj.:

• udzielanie kredytów konsumpcyjnych,

• finansowanie handlu międzynarodowego,

• zapewnienie długoterminowego finansowania działalności gospodarczej,

• pożyczki pieniężne poza systemem bankowym,

• udzielanie kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje,nieprzyjmujące depozytów,

• udzielanie pożyczek pod zastaw (np. działalność lombardów).

Podklasa ta nie obejmuje:

• udzielania kredytów mieszkaniowych przez specjalne instytucje przymujące depozyty, sklasyfikowanego w 64.19.Z,

• leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w zasięgu 77 w wygodnych podklasach według rodzaju dzierżawionych dóbr,

• prace powiązanej z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanej w 94.99.Z.”

(Źródło: http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/5,2,1485,finansowa-dzialalnosc-uslugowa-z-wylaczeniem-ubezpieczen.html)

Zobacz lombard Warszawa

W relacje od klasycznej formy prawnej prowadzenia lombardu, rejestracji pracujemy w CEIDG (działalności gospodarcze oraz spółki cywilne) czy w KRS (tu zamykamy się w przypadku spółek jawnych, spółek akcyjnych czy same komandytowych.